KEEPING THE PEEL SPIRIT

8.26.2009

LABELS#1: MAKE MINE MUSIC

For the major labels, it's over. It's fucking over. You're going to burn to the fucking ground, and we're all going to dance around the fire

Així resa l’entrada a nodata.tv i l’Apartament18, inherent al seu esperit inconformista i autònom, ho compartim i us volem donar a conèixer altres alternatives existents per a un funcionament diferent i just de la (devaluada) indústria musical. Sabem que l’art (en qualsevol forma d’expressió) neix dels autèntics artistes (i no pas dels residus d’una maquinària dissenyada per vendre’ns fum) i que aquests necessiten d'un engranatge que faci arribar a les persones que ho desitgin la seva obra i els hi doni un aire de coherència i els identifiqui dintre de la jungla musical: això són els segells, els sellos, els labels.

És per aquest motiu que a l'Apartament18 també ens interessa el quefer d'aquesta gent, amb les que compartim entusiasme i passió per allò que més ens agrada, i per això encetem una sèrie de ressenyes dels labels que més ens atrauen. Segells diferents entre sí, però que alhora mantenen un punt comú amb la filosofia de l'Apartament18: la inquietud envers la més expressiva de les arts, la música.

MAKE MINE MUSIC (UK)These are difficult times for the music industry. CD sales have plummeted as people swap files, illegally download and burn copies for friends. The traditional music business model is failing and record labels are scrabbling to find a way forward. Many are in panic, losing money hand over fist, merging with other companies in the wider “entertainment industry” in the hope of survival, or simply closing their doors altogether. Yet for others, this isn’t a crisis at all. It is a cause for celebration, a new beginning, a golden opportunity.

Make Mine Music is a truly radical independent label, established in 2002, run and owned by the artists themselves. The artists pay for the manufacture and promotion of their own records and correspondingly they receive 100% of any income generated by those releases. There is no middleman. The label and its artists are not bound by conventional music industry constraints. There are no management pockets to line, no shareholders to please, no restrictive contracts or demands placed on the artists. The artists themselves are in control and they are rewarded fairly for their hard work. Six years and 50 releases since its inception, Make Mine Music is proof that there is another way of working. By buying a Make Mine Music release, you are supporting the artist directly and keeping the spirit of independence alive.


Aquest escrit forma part de la referència número 50 d’aquest segell “radicalment independent”, un recopilatori dels artistes que s’han acollit a la proposta i amb el qual se celebra una forma de construir una indústria musical més justa al marge de l’establerta. Des de l’any 2002, MMM funciona de manera diferent als altres segells: sense oficines, sense A&R, sense departament de màrqueting, sense oficina de premsa, sense secretaria...en definitiva, sense diners. MMM funciona gràcies als artistes, ells mateixos són els que s'ho paguen tot: gravació, manufactura, producció i promoció dels seus propis discos. Això significa que quan un artista ven una còpia de la seva obra, ell percep íntegrament el 100% de la venda. Sense intermediaris.

La diferència rau en què formar part de MMM suposa seguretat jurídica envers l’obra emesa, la possibilitat de cobrar els pertinents royalties quan arribin al segell, entrar en contacte amb altres artistes afins –la qual cosa significa una retroalimentació en quant a la producció i als contactes de promoció–, aprofitar una xarxa mundial de distribució a través de Cargo Distribution, i el que és més important: llibertat total per a l’artista, sense traves ni prejudicis.

Alguns dels artistes que formen part de MMM són els imprescindibles Portal, Piano Magic, el seu líder Glenn Johnson, bandes com Avrocar, Schengen o Planivaar; Yellow6, Epic45, July Skies o Calder, Innerise o Weyland, o Millimetrick. El llistat d’artistes de MMM el completen Textile Ranch, All Sides, Le Chat Blanc Orchestra, Still Crescent, Library Tapes i The Doldrums.

MMM té una clara predilecció pels sons més arriscats amb base en l’experimentació de la composició clàssica, l’ambient-noise més opressiu, la investigació sonora a partir de la manipulació d’instruments analògics, l’electrònica IDM i el pop no-fi. Es podrien emparentar amb altres segells imprescindibles com Type o Miasmah.

Tal i com indiquen ells mateixos en la seva pàgina web, i per no generar dubtes: «If you're going to send us your music,PLEASE listen to some of the music we've already put out. We're not saying you have to sound like us, but it's pretty obvious we're not yet ready for reggae/metal fusion just yet». A l'Apartament18 li agraden les coses clares, i MMM ens ofereix una forma alternativa i poc complaent d'enriquir de la millor manera possible aquest entramat de petits segells undergrounds que tant ens interessen.

Actualment el segell ja va per la referència número 60 i està previst que el proper 10 d’octubre de 2009 se celebri a la Union Chapel de Londres i en el marc de les famoses Daylight Music Sessions una dedicada a MMM, que portarà per títol MAKE MINE MUSIC in LONDON, amb un showcase que preveu les actuacions de Epic45, July Skies i Yellow6. Per suposat, absolutament gratuït.

Aquí podeu trobar una interessant entrevista amb els responsables de MMM amb la revista (sic) Magazine, on expliquen quins són els beneficis que obté l’artista i quines són les pretensions del segell en un futur a mitjà termini.

Lastly, don't be afraid. MMM exists as an avenue by which artists can release their music outside of a crumbling and often corrupt conventional music industry system. We are here for the artist, not for profit. We want you to sell records, plain and simple. We have no ulterior motive except to provide you with the means to do just that. We look forward to hearing your music

+Info: http://www.makeminemusic.co.uk/
Photos: Nina Kernicke/Epic45

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada